BỘ TĂNG CHE MƯA NẮNG DÃ NGOẠI 400*440CM

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

- Kích thước tấm tăng: 400*440 cm

- Chiều cao trụ: 200cm

- Kích thước gấp gọn: 50*15 cm

BỘ SẢN PHẨM:

- Tấm tăng kích thước 440*400 cm

- 2 trụ thép cao 2m

- 8 cọc cắm đất to và dài

- 8 dây chằng có khóa tăng giảm (mỗi sợi dài 4m)

Tấm tăng được gia cố với đệm 5 lớp, âm đai 20mm toàn tarp, đóng nút 8 vị trí nên rất chắc chắn và an toàn, có thể chiu được mưa gió to.

 

Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

Lên đầu trang